polityka prywatności

 1. §1 Postanowienia ogólne

  1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Archikonkurs z siedzibą w Warszawie (01-861), ul. Stefana Żeromskiego 4E, lok. 15, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000922379; REGON: 389994246; NIP: 1182228984; e-mail: fundacja@archikonkurs.pl; zwana dalej „Administratorem”.
  2. Z Administratorem mogą Państwo skontaktować się za pomocą wiadomości przesłanej w formie elektronicznej na adres fundacja@archikonkurs.pl lub korespondencyjnie na adres siedziby wskazany w ust. 1 powyżej.
  3. Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”) oraz krajowymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych.
 2. §2 Zasady przetwarzania danych osobowych

  Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że dane są:

  1. przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą („zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość”);
  2. zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami („ograniczenie celu”);
  3. adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane („minimalizacja danych”);
  4. prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane; należy podjąć wszelkie rozsądne działania, aby dane osobowe, które są nieprawidłowe w świetle celów ich przetwarzania, zostały niezwłocznie usunięte lub sprostowane („prawidłowość”);
  5. przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane („ograniczenie przechowywania”);
  6. przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych („integralność i poufność”).
 3. §3 Informacja o zakresie oraz podstawie przetwarzania danych osobowych

  Informacje o rodzaju zbieranych danych, celach przetwarzania oraz podstawie prawnej przetwarzania zawiera poniższa tabela:

  1. Informacje uzyskane od osób, których dane dotyczą

   Rodzaj danych Cel przetwarzania Podstawa prawna
   Imię i nazwisko, adres e-mail, Autor/Autorzy projektu, zespół autorski, projekt Zgłoszenie projektu konkursowego lub zdjęć obiektu architektonicznego. Art. 6 ust. 1 lit. b RODO (Wykonanie umowy)
   Imię i nazwisko, adres e-mail, zawód, rok urodzenia, płeć, województwo Założenie oraz utrzymywanie konta Użytkownika na stronie internetowej Art. 6 ust. 1 lit. b RODO (Wykonanie umowy)
   Marketing bezpośredni Art. 6 ust. 1 lit. a RODO (Zgoda)
   Adres e-mail, imię i nazwisko Budowanie bazy użytkowników Art. 6 ust. 1 lit. f RODO (Prawnie uzasadniony interes Administratora)
   Dane o aktywności Użytkownika zebrane z plików cookies Poprawa jakości funkcjonowania strony oraz marketing bezpośredni, w tym profilowanie. art. 6 ust. 1 lit. a RODO (Zgoda Użytkownika)
   Dane podane w korespondencji Prowadzenie korespondencji, w tym udzielanie odpowiedzi na zadane pytania. Art. 6 ust. 1 lit. f RODO (Prawnie uzasadniony interes Administratora)
   Imię i nazwisko (dane identyfikujące profil), wizerunek, dane podane w komentarzach, reakcje zamieszczane na profilu Archikonkurs w mediach społecznościowych Prowadzenie profilu Archikonkurs w mediach społecznościowych, w celu promowania jego działalności. Art. 6 ust. 1 lit f RODO (Prawnie uzasadniony interes Administratora)
   Wszystkie dane przetwarzane w systemie informatycznym Administratora Wykonanie i przechowywanie kopii bezpieczeństwa, zapewnienie zdolności do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania; zapewnienie zdolności do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego. Art. 32 ust. 1 pkt b) i c) RODO

   Usługa Archialert oraz Newsletter

   Rodzaj danych Cel przetwarzania Podstawa prawna
   Adres e-mail Świadczenie usługi wysyłki Archialertu lub Art. 6 ust. 1 lit. b RODO (Wykonanie umowy)
   Przesyłanie poprzez Archialert lub Newsletter informacji handlowej (treści marketingowych). Art. 6 ust. 1 lit. a RODO (Zgoda)
  2. Informacje pozyskane z zewnętrznych źródeł

   Rodzaj danych Cel przetwarzania Podstawa prawna Sposób uzyskania danych
   Adres e-mail, imię i nazwisko Poinformowanie o możliwości zgłoszenia projektu architektonicznego do publikacji na portalu Art. 6 ust. 1 lit. f RODO (Prawnie uzasadniony interes Administratora) Dane zostały uzyskane z zewnętrznych stron internetowych (strony internetowe biur architektonicznych, strony internetowe konkursów architektonicznych)
 4. §4 Okres przetwarzania danych

  Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, w tym:

  1. przez okres niezbędny do spełnienia obowiązku prawnego nałożonego na Administratora na mocy odrębnych przepisów, w tym przez czas upływu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych, tj. 5 lat licząc od dnia końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku;
  2. do momentu zgłoszenia żądania usunięcia konta zarejestrowanego na stronie Użytkownika;
  3. do momentu wykonania przez Użytkownika praw wyłączających przetwarzanie danych osobowych, w tym do wniesienia sprzeciwu lub czasu wycofania zgody.
 5. §5 Odbiorcy danych osobowych

  Dane osobowe Użytkownika mogą być udostępniane następującym rodzajom odbiorców:

  1. upoważnionym pracownikom Administratora;
  2. zewnętrznym dostawcom usług, w tym marketingowych, informatycznych lub programistycznych, usług obsługi strony www, a także usług, narzędzi i skryptów wykorzystywanych na stronie internetowej www.archikonkurs.pl;
  3. podmiotom współpracującym z Administratorem (w zakresie informacji uzyskanych na skutek gromadzenia plików Cookies w celach analitycznych oraz statystycznych - §7 ust. 2 pkt c i d Polityki);
  4. Google Inc. – w zakresie usługi Google Analytics (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA);
  5. Meta Platforms, Inc., Meta, dawniej: „Facebook Inc.” (1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA);
  6. LinkedIn Corporation (1000 West Maude Avenue Sunnyvale, CA 94085 USA).
 6. §6 Przetwarzanie danych do państw trzecich

  Dane osobowe Użytkownika mogą być przekazywane do państwa trzeciego, np. Stanów Zjednoczonych Ameryki w związku z korzystaniem przez Administratora z usług dostarczanych przez podmioty mające siedzibę poza terytoriom Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Google Inc., Meta Platforms, LinkedIn Corporation).

  Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez:

  1. Google Inc. znajdują się na stronie https://policies.google.com/privacy?hl=pl ;
  2. Meta Platforms (Facebook) znajdują się na stronie https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation ;
  3. LinkedIn znajdują się na stronie https://pl.linkedin.com/legal/privacy-policy .
 7. §7 Cookies i dane eksploatacyjne

  Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, w tym:

  1. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę internetową www.archikonkurs.pl (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający niniejszą stronę internetową). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.
  2. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez Użytkownika ze strony internetowej w następujących celach:
   1. zapamiętywania danych logowania do konta Użytkownika;
   2. dostosowywania zawartości strony do indywidualnych preferencji Użytkownika (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony);
   3. prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony internetowej, w tym informacji o ilości oraz częstotliwości odwiedzania portalu;
   4. badania cech zachowań użytkowników odwiedzających stronę internetową poprzez analizę ich działań (powtarzające się wizyty na stronach, otrzymywanie newslettera oraz archialertu, rejestracja konta itp.).
  3. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na funkcjonalność strony internetowej.
  4. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies mogą zostać w każdej chwili zmienione.
  5. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):
  6. Administrator przetwarza również zanonimizowane dane eksploatacyjne związane z korzystaniem ze strony internetowej do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu platformą konkursów architektonicznych. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę internetową Archikonkurs. Dane te nie są ujawniane osobom trzecim.
 8. §8 Prawa osób, których zbierane dane osobowe dotyczą

  Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, w tym:

  1. przez okres niezbędny do spełnienia obowiązku prawnego nałożonego na Administratora na mocy odrębnych przepisów, w tym przez czas upływu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych, tj. 5 lat licząc od dnia końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku;
   Prawo do przenoszenia danych Art. 20 RODO
   Istota prawa: Osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora
   Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Art. 77 RODO
   Istota prawa: Osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, w przypadku gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza przepisy RODO, oraz ustawy z dnia 10.05.2018 o ochronie danych osobowych.
  2. Jeżeli Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit a) RODO, zgoda może zostać wycofana w każdym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody.
  3. Użytkownik ma prawo w każdej chwili wycofać udzieloną zgodę poprzez:
   1. przesłanie stosownej informacji na adres e-mail:fundacja@archikonkurs.pl;
   2. wybór odpowiednich ustawień w zakładce „moje konto” po zalogowaniu się do konta użytkownika (w przypadku użytkowników, którzy zarejestrowali konto w serwisie Archikonkurs);
   3. wybór opcji „wypisz się” udostępniony w rozsyłanych materiałach promocyjnych (w przypadku użytkowników, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie newsletteru i/lub archialertu).
  4. Użytkownik ma prawo zgłoszenia sprzeciwu względem przetwarzania danych, jeżeli podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
 9. §9 Postanowienia końcowe

  1. Niniejsza wersja Polityki Prywatności obowiązuje od 02.06.2022 r .
  2. Administrator zastrzega prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności.
  3. Administrator zamieści informację o zmianie, która zaszła w niniejszej Polityce Prywatności wraz ze wskazaniem daty obowiązywania wprowadzonych zmian.

platforma ARCHIKONKURS istnieje dzięki wsparciu

Forbo
Strona internetowa Archikonkurs wykorzystuje pliki „cookies”. Użytkownik może zmienić warunki korzystania z plików "cookies" poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Szczegółowe informacje na temat przechowywania i wykorzystania plików "cookies" znajdują się w Polityce Prywatności