_nr 2023-022

Wyniki konkursu na projekt „Przebudowy dawnego hotelu „Cracovia” do funkcji instytucji kultury: Muzeum Designu i Architektury oraz Modelowego Centrum Wspierania Przemysłów Kreatywnych”

Informacje

Lokalizacja: Kraków
Województwo: Małopolskie
Organizator: Muzeum Narodowe w Krakowie
Współorganizator: SARP Oddział Kraków
Tryb: Zamówienie z wolnej ręki
Rodzaj: Realizacyjny
Typ: Dwuetapowy
Data ogłoszenia konkursu: 13.04.2023
Data rejestracji uczestników: 10.05.2023
Data składania prac: 23.08.2023
Data ogłoszenia wyników: 17.11.2023

Sędziowie

_Przewodniczący:

  • Bolesław Stelmach, SARP Warszawa

_Zastępca przewodniczącego:

  • Zbigniew Maćków, SARP Oddział Wrocław

_Sędzia referent:

  • Marcin Brataniec, SARP Oddział Kraków

_Asystent sędziego referenta:

  • Marek Bystroń, SARP Oddział Kraków

_Członkowie sądu:

  • Wiesław Sawa, Sędzia z ramienia Muzeum Narodowego w Krakowie
  • Przemo Łukasik, Sędzia z ramienia Muzeum Narodowego w Krakowie
  • Piotr Walkowiak, Sędzia z ramienia Muzeum Narodowego w Krakowie
  • Bohdan „Biś" Lisowski, Sędzia z ramienia Muzeum Narodowego w Krakowie

_Sekretarz konkursu:

  • Benita Strzałka-Paleczny, SARP Oddział Kraków

_Sekretarz pomocniczy konkursu:

  • Rafał Mroczkowski, SARP Warszawa

Opis

„Nowy oddział Muzeum Narodowego w Krakowie (MNK) w dawnym hotelu „Cracovia” służyć ma prezentacji designu i architektury XX i XXI wieku oraz stanowić modelowe centrum wspierania przemysłów kreatywnych, związanych z tymi dziedzinami twórczości.
Ideą nadrzędną planowanej działalności będzie połączenie i synergia typowych funkcji muzealnych z nowoczesną infrastrukturą dedykowaną wsparciu przemysłów kreatywnych, ze szczególnym uwzględnieniem designu i architektury. Urzeczywistnienie tej idei będzie realizowane poprzez współpracę z sektorem nauki i przedsiębiorcami, w celu wprowadzania do gospodarki innowacyjnych rozwiązań, w tym cyfryzacji oraz promocji MŚP z tych branż. W efekcie powinna powstać przestrzeń dla rozwoju współpracy badawczo – rozwojowej (B+R) i wdrożeniowej instytucji kultury sektora publicznego z sektorem przemysłów kreatywnych (w tym MŚP i NGO) i z sektorem nauki."

Koszt szacunkowy realizacji inwestycji - 400 000 000 zł netto
Minimalny planowany koszt wynagrodzenia projektanta - 18 000 000 zł netto

Materiały zostały opublikowane dzięki uprzejmości i za zgodą Organizatora Konkursu.

Wyniki konkursu

Zaloguj się, aby mieć pełny dostęp do galerii.
Rejestracja jest darmowa i pomaga nam
udostępniać materiały bezpłatnie.

Zaloguj się, aby mieć pełny dostęp do galerii.
Rejestracja jest darmowa i pomaga nam
udostępniać materiały bezpłatnie.

Zaloguj się, aby mieć pełny dostęp do galerii.
Rejestracja jest darmowa i pomaga nam
udostępniać materiały bezpłatnie.

Zaloguj się, aby mieć pełny dostęp do galerii.
Rejestracja jest darmowa i pomaga nam
udostępniać materiały bezpłatnie.

Zaloguj się, aby mieć pełny dostęp do galerii.
Rejestracja jest darmowa i pomaga nam
udostępniać materiały bezpłatnie.

Zaloguj się, aby mieć pełny dostęp do galerii.
Rejestracja jest darmowa i pomaga nam
udostępniać materiały bezpłatnie.

I nagroda 60 000 zł

Biuro Projektów Lewicki Łatak

Autorzy: Dariusz Herman, Piotr Lewicki, Kazimierz Łatak; współpraca: Artur Gibas, Eryk Kozicki, Piotr Lewicki II, Piotr Łatak, Piotr Madej, Laura Minicka, Alfred Nowina-Konopka, Patrycja Rogalska, Olga Szela, Agnieszka Zajączkowska; współpraca i konsultacje: Agnieszka Łatak-Woźniak

Uzasadnienie wyboru pracy:
Pierwszą nagrodę przyznano pracy nr 201 za największą atrakcyjność przedstawionych rozwiązań architektonicznych i zagospodarowania terenu. Zaproponowane udostępnienie poziomu -1 dla funkcji instytucji kultury przy jednoczesnym udostępnieniu na te funkcje także obniżonego poziomu przed budynkiem i za nim, daje Cracovii i miastu nową wartość funkcjonalną i przestrzenną.

więcej
Zaloguj się, aby mieć pełny dostęp do galerii.
Rejestracja jest darmowa i pomaga nam
udostępniać materiały bezpłatnie.

Zaloguj się, aby mieć pełny dostęp do galerii.
Rejestracja jest darmowa i pomaga nam
udostępniać materiały bezpłatnie.

Zaloguj się, aby mieć pełny dostęp do galerii.
Rejestracja jest darmowa i pomaga nam
udostępniać materiały bezpłatnie.

Zaloguj się, aby mieć pełny dostęp do galerii.
Rejestracja jest darmowa i pomaga nam
udostępniać materiały bezpłatnie.

Zaloguj się, aby mieć pełny dostęp do galerii.
Rejestracja jest darmowa i pomaga nam
udostępniać materiały bezpłatnie.

Zaloguj się, aby mieć pełny dostęp do galerii.
Rejestracja jest darmowa i pomaga nam
udostępniać materiały bezpłatnie.

II nagroda 40 000 zł

JSK Architekci
jskarchitekci.pl

Autorzy: etap I i II: Zbigniew Pszczulny, Mariusz Rutz, Piotr Bury, Anna Okoń, Magdalena Sobiecka, Piotr Słomianowski; etap I: Radosław Szafran, Jakub Pieńkowski, Maciej Osuch; fasady – etap II: ALTRO PROJEKT Krzysztof Brodaczewski, Maciej Zarzycki; wizualizacje: MIO VIZ Michał Orlikowski; makieta: ONIMO Marta Pakowska, Michał Sobol

Uzasadnienie wyboru pracy:
Drugą nagrodę przyznano za minimalistyczną ingerencję w istniejący zespół obiektów dawnego hotelu Cracovia. Praca w bardzo dobry sposób zachowuje wszystkie jego elementy charakterystyczne. Proponowana nadbudowa części restauracyjnej jest obiektem nowoczesnym, jednocześnie niekonkurującym z językiem architektonicznym oryginalnej architektury z lat 60-tych.

więcej
Zaloguj się, aby mieć pełny dostęp do galerii.
Rejestracja jest darmowa i pomaga nam
udostępniać materiały bezpłatnie.

Zaloguj się, aby mieć pełny dostęp do galerii.
Rejestracja jest darmowa i pomaga nam
udostępniać materiały bezpłatnie.

Zaloguj się, aby mieć pełny dostęp do galerii.
Rejestracja jest darmowa i pomaga nam
udostępniać materiały bezpłatnie.

Zaloguj się, aby mieć pełny dostęp do galerii.
Rejestracja jest darmowa i pomaga nam
udostępniać materiały bezpłatnie.

Zaloguj się, aby mieć pełny dostęp do galerii.
Rejestracja jest darmowa i pomaga nam
udostępniać materiały bezpłatnie.

Zaloguj się, aby mieć pełny dostęp do galerii.
Rejestracja jest darmowa i pomaga nam
udostępniać materiały bezpłatnie.

III nagroda 20 000 zł

Heinle, Wischer und Partner Architekci
heinlewischerpartner.pl

Autorzy: Anna Stryszewska-Słońska, Natalia Sochacka, Dominika Niżnik, Agnieszka Łuksik, Madalina Stanasel, Sebastian Kawalec, Zuzanna Surmacz

Uzasadnienie wyboru pracy:
Trzecią nagrodę przyznano pracy nr 205 za trafne i nacechowane dużą wrażliwością rozwiązanie problemów postawionych przed Uczestnikami Konkursu. Trafna jest dyspozycja sposobu zagospodarowania inspirowana bliskością Błoni. Trafne są rozwiązania struktury programowej i wrażliwość w kształtowaniu przestrzeni wystawienniczych. Zastrzeżenia Sądu wzbudza nadmierna wysokość nadbudowy nad strefą restauracyjną oraz jej nadmierne zbliżenie do głównej bryły Cracovii. Nie przekonuje takie rozwiązanie części podziemnej ze znacznym naziomem na płycie stropowej parkingu.

Zaloguj się, aby mieć pełny dostęp do galerii.
Rejestracja jest darmowa i pomaga nam
udostępniać materiały bezpłatnie.

Zaloguj się, aby mieć pełny dostęp do galerii.
Rejestracja jest darmowa i pomaga nam
udostępniać materiały bezpłatnie.

Zaloguj się, aby mieć pełny dostęp do galerii.
Rejestracja jest darmowa i pomaga nam
udostępniać materiały bezpłatnie.

Zaloguj się, aby mieć pełny dostęp do galerii.
Rejestracja jest darmowa i pomaga nam
udostępniać materiały bezpłatnie.

Zaloguj się, aby mieć pełny dostęp do galerii.
Rejestracja jest darmowa i pomaga nam
udostępniać materiały bezpłatnie.

Zaloguj się, aby mieć pełny dostęp do galerii.
Rejestracja jest darmowa i pomaga nam
udostępniać materiały bezpłatnie.

Wyróżnienie

Studio Woodroffe Papa Ltd, Gόmez Platero Arquitectos, Architekt Wojciech Fudala, JBA - Justyna Boduch Atelier
woodroffepapa.com, gomezplatero.com, wojciechfudala.pl

Autorzy: Jonathan Woodroffe, Dominic Papa, Martín Gόmez Platero, Wojciech Fudala, Justyna Boduch, Arturo de los Santos, Carolina Gilardi, Florencia Köncke, Diego Míguez, Sabrina Julián, Facundo Calvo; elewacje: Ryszard Nakonieczny; inżynieria mechanicznej oraz instalacje elektryczne: John Farrell; zrównoważony rozwój: Louise F. Wille, Rahul Nair; konstrukcja: Carolina Pereiro Davione, Ricardo Magnone

Uzasadnienie wybory pracy:
Wyróżnienie przyznano za propozycję organizacji nowego foyer wyjściowego po stronie południowej dawnego hotelu, otwartego na atrakcyjną przestrzeń wewnętrznego ogrodu muzeum.

Zaloguj się, aby mieć pełny dostęp do galerii.
Rejestracja jest darmowa i pomaga nam
udostępniać materiały bezpłatnie.

Zaloguj się, aby mieć pełny dostęp do galerii.
Rejestracja jest darmowa i pomaga nam
udostępniać materiały bezpłatnie.

Zaloguj się, aby mieć pełny dostęp do galerii.
Rejestracja jest darmowa i pomaga nam
udostępniać materiały bezpłatnie.

Zaloguj się, aby mieć pełny dostęp do galerii.
Rejestracja jest darmowa i pomaga nam
udostępniać materiały bezpłatnie.

Zaloguj się, aby mieć pełny dostęp do galerii.
Rejestracja jest darmowa i pomaga nam
udostępniać materiały bezpłatnie.

Zaloguj się, aby mieć pełny dostęp do galerii.
Rejestracja jest darmowa i pomaga nam
udostępniać materiały bezpłatnie.

Wyróżnienie

P2PA
p2pa.pl

Autorzy: Aleksander Blicharski, Paweł Floryn, Adam Januszek, Łukasz Kaczmarek, Jakub Kozaczenko, Maciej Marszał, Jakub Podgórski, Maciej Popławski

Uzasadnienie wyboru pracy:
Wyróżnienie przyznano za propozycję wykorzystania struktury fasady dawnego hotelu jako integralnej części przestrzeni ekspozycyjnych muzeum oraz koncepcję ogrodu w południowej części terenu zintegrowanego z przestrzeniami ogólnodostępnymi.

Nagrody dla Uczestników zakwalifikowanych do II Etapu 40 000 zł

Nagrody przyznano Autorom 5 prac złożonych w II Etapie Konkursu.

Strona internetowa Archikonkurs wykorzystuje pliki „cookies”. Użytkownik może zmienić warunki korzystania z plików "cookies" poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Szczegółowe informacje na temat przechowywania i wykorzystania plików "cookies" znajdują się w Polityce Prywatności