_nr 2023-025

Wyniki konkursu na projekt budowy Sądu Rejonowego i Prokuratury Rejonowej w Końskich

Informacje

Lokalizacja: Końskie
Województwo: Świętokrzyskie
Organizator: Sąd Okręgowy w Kielcach
Współorganizator: SARP Oddział Kielce
Tryb: Zamówienie z wolnej ręki
Rodzaj: Realizacyjny
Typ: Dwuetapowy
Data ogłoszenia konkursu: 03.05.2023
Data rejestracji uczestników: 26.05.2023
Data składania prac: 17.07.2023
Data ogłoszenia wyników: 19.10.2023

Sędziowie

_Przewodniczący:

 • Krzysztof Gorgoń, SARP Oddział Katowice

_Zastępca przewodniczącego:

 • Marcin Kamiński, SARP Oddział Katowice

_Sędzia referent:

 • Regina Kozakiewicz - Opałko, SARP Oddział Katowice

_Członkowie sądu:

 • Piotr Kozłowski, SARP Oddział Katowice
 • Michał Pietraszkiewicz, Sąd Okręgowy w Kielcach
 • Anna Krzeszowiak, Oddział Inwestycji i Remontów Sądu Okręgowego w Kielcach
 • Bogusława Gajek, Oddział Gospodarczy Sądu Okręgowego w Kielcach
 • Zbigniew Krakowiak, Sąd Rejonowy w Końskich
 • Sebastian Mróz, Prokurator Rejonowy w Końskich
 • Piotr Merwart, Prokuratura Okręgowa w Kielcach
 • Marcin Zieliński, Miasto i Gmina Końskie

_Sekretarz konkursu:

 • Wojciech Gwizdak, SARP Oddział Katowice

Opis

"Przedmiotem konkursu jest sporządzenie przez Uczestników Konkursu, zgodnie z warunkami Regulaminu, spójnej i całościowej koncepcji urbanistyczno-architektonicznej budowy budynku Sądu Rejonowego i Prokuratury Rejonowej w Końskich przy ul. Wjazdowej. [...]

Celem konkursu jest wyłonienie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej najlepszej pod względem funkcjonalno-użytkowym i kompozycyjnym, wpisanej w sposób optymalny w teren inwestycji oraz prawidłowo powiązanej z terenami otaczającymi."

Maksymalny planowany koszt inwestycji - 79 528 400 zł brutto
Maksymalny planowany koszt wynagrodzenia projektanta -  3 741 850 zł brutto

Wyniki opublikowane dzięki uprzejmości i za zgodą Uczestników Konkursu. 

Wyniki konkursu

Zaloguj się, aby mieć pełny dostęp do galerii.
Rejestracja jest darmowa i pomaga nam
udostępniać materiały bezpłatnie.

Zaloguj się, aby mieć pełny dostęp do galerii.
Rejestracja jest darmowa i pomaga nam
udostępniać materiały bezpłatnie.

Zaloguj się, aby mieć pełny dostęp do galerii.
Rejestracja jest darmowa i pomaga nam
udostępniać materiały bezpłatnie.

Zaloguj się, aby mieć pełny dostęp do galerii.
Rejestracja jest darmowa i pomaga nam
udostępniać materiały bezpłatnie.

I nagroda 50 000 zł

Heinle, Wischer und Partner Architekci
heinlewischerpartner.pl

Autorzy: Anna Stryszewska-Słońska, Natalia Olkowska, Natalia Sochacka, Agnieszka Łuksik, Madalina Stanasel; konstrukcje: Andrzej Kowal

Uzasadnienie wyboru pracy:
Pierwszą nagrodę przyznano za trafne rozwiązania architektoniczno – urbanistyczne, właściwe wpisanie projektowanych budynków Sądu i Prokuratury w obszar działki i jej otoczenia z zachowaniem postawionych w Konkursie warunków. Zaproponowana przez autorów architektura, jej skala, elegancja a zarazem powściągliwość nadaje budynkom Wymiaru Sprawiedliwości należną im powagę i reprezentacyjny charakter.

więcej
Zaloguj się, aby mieć pełny dostęp do galerii.
Rejestracja jest darmowa i pomaga nam
udostępniać materiały bezpłatnie.

Zaloguj się, aby mieć pełny dostęp do galerii.
Rejestracja jest darmowa i pomaga nam
udostępniać materiały bezpłatnie.

Zaloguj się, aby mieć pełny dostęp do galerii.
Rejestracja jest darmowa i pomaga nam
udostępniać materiały bezpłatnie.

Zaloguj się, aby mieć pełny dostęp do galerii.
Rejestracja jest darmowa i pomaga nam
udostępniać materiały bezpłatnie.

III nagroda 20 000 zł

Archigrest , Architektura Anna Flak, Architektura Ewa Popko
archigrest.com, architekturaaf.pl

Autorzy: Anna Flak, Ewa Popko, Michalina Konarzewska, Maciej Kaufman, Marcin Maraszek, Natalia Janek, Jerzy Przychodni, Malwina Żbikowska

Uzasadnienie wyboru pracy:
Trzecią nagrodę przyznano za atrakcyjne ukształtowanie brył kompleksu Urzędów Wymiaru Sprawiedliwości z zachowaniem stosownej skali respektującej uwarunkowania istniejącego otoczenia, a także w kontekście planowanego rozwoju tej dzielnicy Końskich. Na uwagę zasługuje konsekwentne przeprowadzenie strefowania funkcji programowych i właściwe rozmieszczenie ich na kondygnacjach, czego efektem jest oryginalne zaakcentowanie w bryle Sądu przeszklonej galerii I piętra, z widocznym z zewnątrz zwartym zespołem sal rozpraw z pomieszczeniami im towarzyszącymi. Struktura projektowanego kompleksu oparta jest na konsekwentnie przeprowadzonej idei modularności, co ma swój wyraz w konstrukcji budynków, rozwiązań rzutów i elewacji, a w konsekwencji daje dużą elastyczność rozwiązań i łatwość modyfikacji.

Zaloguj się, aby mieć pełny dostęp do galerii.
Rejestracja jest darmowa i pomaga nam
udostępniać materiały bezpłatnie.

Zaloguj się, aby mieć pełny dostęp do galerii.
Rejestracja jest darmowa i pomaga nam
udostępniać materiały bezpłatnie.

Zaloguj się, aby mieć pełny dostęp do galerii.
Rejestracja jest darmowa i pomaga nam
udostępniać materiały bezpłatnie.

Wyróżnienie 15 000 zł

M.O.C. Architekci
mocarch.pl

Autorzy: Ewa Janik, Błażej Janik, Małgorzata Karolak-Góra, Agata Jamer, Klaudia Kwaśny

Uzasadnienie wybory pracy:
Wyróżnienie przyznano za umiejętne operowanie tworzywem architektonicznym, utrzymanie obu budynków w tej samej skali wysokości i zbliżonej szerokości, wykształcenie wspólnego placu wejściowego oraz za ciekawe rozwiązanie elewacji, wyjątkowo eleganckiej, prostej i trwałej, pozwalającej na elastyczne formowanie podziałów wewnętrznych, równocześnie zapewniającej systemowe kształtowanie cokołów, podokienników, pasów między kondygnacyjnych i nadproży na wymaganych wysokościach a także posiadającej cechy elewacji przeciwsłonecznej i przeciwdeszczowej.

Zaloguj się, aby mieć pełny dostęp do galerii.
Rejestracja jest darmowa i pomaga nam
udostępniać materiały bezpłatnie.

Zaloguj się, aby mieć pełny dostęp do galerii.
Rejestracja jest darmowa i pomaga nam
udostępniać materiały bezpłatnie.

Zaloguj się, aby mieć pełny dostęp do galerii.
Rejestracja jest darmowa i pomaga nam
udostępniać materiały bezpłatnie.

Zaloguj się, aby mieć pełny dostęp do galerii.
Rejestracja jest darmowa i pomaga nam
udostępniać materiały bezpłatnie.

Wyróżnienie 15 000 zł

BDM Architekci
bdma.com.pl

Autorzy: Krzysztof Banaszewski, Michał Bylica, Maciej Dembiński, Jacek Mroczkowski, Gabriela Siljanoska, Mariela Soria, Jakub Szymański, Seweryn Trzyna, Magdalena Walczak

Uzasadnienie wyboru pracy:
Wyróżnienie przyznano za propozycję zintegrowania miejskiej przestrzeni publicznej – przedpola projektowanych budynków sądu i prokuratury z przyległymi terenami określonymi w miejscowym planie jako teren zieleni urządzonej o charakterze ogólnodostępnym, teren drogi publicznej dojazdowej, poprzez aranżację jej szerokiego pasa drogowego oraz poprzez propozycję zagospodarowania terenów usług administracji zamykających wnętrze urbanistyczne sugerowane w planie miejscowym.

więcej
Strona internetowa Archikonkurs wykorzystuje pliki „cookies”. Użytkownik może zmienić warunki korzystania z plików "cookies" poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Szczegółowe informacje na temat przechowywania i wykorzystania plików "cookies" znajdują się w Polityce Prywatności