_nr 2023-032

Wyniki konkursu na projekt pawilonu ekspozycyjnego oraz założeń wystawy stałej Muzeum Archeologicznego w Biskupinie

Informacje

Lokalizacja: Biskupin
Województwo: Kujawsko-pomorskie
Organizator: Muzeum Archeologiczne w Biskupinie
Tryb: Zamówienie z wolnej ręki
Rodzaj: Realizacyjny
Typ: Jednoetapowy
Data ogłoszenia konkursu: 20.06.2023
Data rejestracji uczestników: 14.07.2023
Data składania prac: 30.10.2023
Data ogłoszenia wyników: 17.11.2023

Sędziowie

_Przewodniczący:

 • Piotr Śmierzewski, SARP O. Koszalin

_Sędzia referent:

 • Michał Sikorski, OW SARP

_Członkowie sądu:

 • Jacek Wiśniewski, SARP O. Bydgoszcz
 • Henryk P. Dąbrowski, Dyrektor MAB
 • Joanna Witulska, MAB
 • Sambor Gawiński, Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków
 • Olgierd Sobkowiak, Urząd Marszałkowski Woj. Kujawsko-Pomorskie
 • Maciej Czepiel, Urząd Marszałkowski Woj. Kujawsko-Pomorskie
 • Natalia Budnik
 • Małgorzata Schmidt, SARP O. Bydgoszcz
 • Marcin Kwietowicz, OW SARP
 • Marcin Gawroński, ekspert ds. rozwiązań proekologicznych

_Sekretarz konkursu:

 • Monika Arczyńska, A2P2

Opis

"Ambicją Muzeum Archeologicznego w Biskupinie (MAB) jest zastąpienie istniejącego pawilonu wystawienniczego z lat 70. XX wieku nową przestrzenią ekspozycyjną oraz nowoczesną infrastrukturą dla obsługi zwiedzających. Nowy pawilon nie ma stanowić konkurencji, lecz uzupełniać program rezerwatu archeologicznego, a nowa wystawa stała - zapewniać informacje na temat lokalnego osadnictwa, rekonstrukcji w rezerwacie oraz metod badań archeologicznych. Nowy budynek ma być kontynuacją działalności człowieka na terenie rezerwatu, stanowiąc świadectwo współczesnej kultury i osiągnięć cywilizacyjnych."

Maksymalny planowany łączny koszt opracowania dokumentacji projektowej oraz wykonania na jej podstawie robót budowlanych planowanej inwestycji nie powinien przekroczyć 45 000 000,00 zł brutto. 

Na konkurs wpłynęło 66 prac.

Materiały zostały opublikowane dzięki uprzejmości i za zgodą Organizatora Konkursu.

Wyniki konkursu

Zaloguj się, aby mieć pełny dostęp do galerii.
Rejestracja jest darmowa i pomaga nam
udostępniać materiały bezpłatnie.

Zaloguj się, aby mieć pełny dostęp do galerii.
Rejestracja jest darmowa i pomaga nam
udostępniać materiały bezpłatnie.

Zaloguj się, aby mieć pełny dostęp do galerii.
Rejestracja jest darmowa i pomaga nam
udostępniać materiały bezpłatnie.

Zaloguj się, aby mieć pełny dostęp do galerii.
Rejestracja jest darmowa i pomaga nam
udostępniać materiały bezpłatnie.

Zaloguj się, aby mieć pełny dostęp do galerii.
Rejestracja jest darmowa i pomaga nam
udostępniać materiały bezpłatnie.

Zaloguj się, aby mieć pełny dostęp do galerii.
Rejestracja jest darmowa i pomaga nam
udostępniać materiały bezpłatnie.

I nagroda 50 000 zł

PROLOG
prlg.pl

Uzasadnienie wyboru pracy:
Pierwszą nagrodę przyznano pracy nr 079 za udaną próbę wdrożenia zasad architektury cyrkularnej opartej na lokalnych zasobach, poprzez wykorzystanie i wyeksponowanie pochodzących z rozbiórki istniejącego obiektu elementów budowlanych czy użycie południowego skrzydła istniejącego budynku do stworzenia centralnego holu wejściowego, punktu początkowego przestrzennej kompozycji przyszłego Muzeum Archeologicznego. Neutralnie przestrzennie strefy wystaw stałych i czasowych, wraz z precyzyjnie zlokalizowaną strefą dostaw, pozwalają na elastyczność w kształtowaniu przyszłych ekspozycji.

więcej
Zaloguj się, aby mieć pełny dostęp do galerii.
Rejestracja jest darmowa i pomaga nam
udostępniać materiały bezpłatnie.

Zaloguj się, aby mieć pełny dostęp do galerii.
Rejestracja jest darmowa i pomaga nam
udostępniać materiały bezpłatnie.

Zaloguj się, aby mieć pełny dostęp do galerii.
Rejestracja jest darmowa i pomaga nam
udostępniać materiały bezpłatnie.

Zaloguj się, aby mieć pełny dostęp do galerii.
Rejestracja jest darmowa i pomaga nam
udostępniać materiały bezpłatnie.

Zaloguj się, aby mieć pełny dostęp do galerii.
Rejestracja jest darmowa i pomaga nam
udostępniać materiały bezpłatnie.

Zaloguj się, aby mieć pełny dostęp do galerii.
Rejestracja jest darmowa i pomaga nam
udostępniać materiały bezpłatnie.

II nagroda 30 000 zł

Karol Żurawski
karolzurawski.com

Uzasadnienie wyboru pracy:
Drugą nagrodę przyznano pracy nr 010 za poetycki racjonalizm, doprowadzoną do technicznego ekstremum skromność środków wyrazu, przewrotną interpretację tradycji budowlanej, zmysłowość użycia materiałów, zaproszenie przyrody do kreowania wnętrz, przestrzenną otwartość na świat, intymny nastrój ekspozycji, zręczność w operowaniu światłem naturalnym, umiejętność posługiwanie się kontrastem proporcji i skali, konsekwencję formalną i lapidarność idei.

Zaloguj się, aby mieć pełny dostęp do galerii.
Rejestracja jest darmowa i pomaga nam
udostępniać materiały bezpłatnie.

Zaloguj się, aby mieć pełny dostęp do galerii.
Rejestracja jest darmowa i pomaga nam
udostępniać materiały bezpłatnie.

Zaloguj się, aby mieć pełny dostęp do galerii.
Rejestracja jest darmowa i pomaga nam
udostępniać materiały bezpłatnie.

Zaloguj się, aby mieć pełny dostęp do galerii.
Rejestracja jest darmowa i pomaga nam
udostępniać materiały bezpłatnie.

Zaloguj się, aby mieć pełny dostęp do galerii.
Rejestracja jest darmowa i pomaga nam
udostępniać materiały bezpłatnie.

Zaloguj się, aby mieć pełny dostęp do galerii.
Rejestracja jest darmowa i pomaga nam
udostępniać materiały bezpłatnie.

III nagroda 20 000 zł

Maciej Siuda Pracownia
maciejsiuda.com

Uzasadnienie wyboru pracy:
Proponowaną architekturę cechuje nie tylko solidna wiedza techniczno-budowlana z zakresu rozwiązań pasywnych, ale i pomysłowość projektowa zapewniająca trafne propozycje funkcjonalne. Projekt piętrowego budynku umiejętnie wplata zachowaną konstrukcję istniejącego pawilonu w nową, elegancką formę architektoniczną. Projekt opiera się na rzetelnej analizie kontekstu jako zbioru zasobów materialnych i specyficznego środowiska klimatycznego. Proponowana abstrakcyjna bryła o współczesnej materialności bez wysiłku dialoguje z kontekstem obecnych na terenie muzeum chat, w ocenie sądu konkursowego słusznie unikając dosłowności. Wśród wszystkich konkursowych projektów ten projekt wyróżnia się najodważniejszą i wiarygodną propozycją architektury niewymagającej aktywnej infrastruktury chłodzącej, wskazując kierunek i podwyższając poprzeczkę dla kolejnych gmachów publicznych.

Zaloguj się, aby mieć pełny dostęp do galerii.
Rejestracja jest darmowa i pomaga nam
udostępniać materiały bezpłatnie.

Zaloguj się, aby mieć pełny dostęp do galerii.
Rejestracja jest darmowa i pomaga nam
udostępniać materiały bezpłatnie.

Zaloguj się, aby mieć pełny dostęp do galerii.
Rejestracja jest darmowa i pomaga nam
udostępniać materiały bezpłatnie.

Zaloguj się, aby mieć pełny dostęp do galerii.
Rejestracja jest darmowa i pomaga nam
udostępniać materiały bezpłatnie.

Zaloguj się, aby mieć pełny dostęp do galerii.
Rejestracja jest darmowa i pomaga nam
udostępniać materiały bezpłatnie.

Zaloguj się, aby mieć pełny dostęp do galerii.
Rejestracja jest darmowa i pomaga nam
udostępniać materiały bezpłatnie.

Wyróżnienie równorzędne

INOONI Jakub Zygmunt, PSBA Przemysław Sokołowski Biuro Architektoniczne
inooni.pl, architektpsba.pl

Uzasadnienie wyboru pracy:
Na tle innych koncepcji projekt wyróżnia się sposobem wkomponowania kubatury w krajobraz i kontekst miejsca. Organiczny kształt pawilonu wyłania się spod ziemi, jakby odkrywając przed widzem ukryte artefakty. Owale rzutu nawiązują zarówno do kształtu osady kultury łużyckiej, jak i zakoli linii brzegowej jeziora. Zielone dachy połączone płynnie z polaną piknikową tworzą niewielkie łukowate wzniesienia, których nie brak w tym rejonie. Dopełnieniem nawiązań jest zewnętrzna ażurowa fasada wzorowana na chatach o konstrukcji sumikowo-łątkowej. Pod względem użytkowym koncepcja wymaga specjalnego dostosowania do celów wystawienniczych.

Zaloguj się, aby mieć pełny dostęp do galerii.
Rejestracja jest darmowa i pomaga nam
udostępniać materiały bezpłatnie.

Zaloguj się, aby mieć pełny dostęp do galerii.
Rejestracja jest darmowa i pomaga nam
udostępniać materiały bezpłatnie.

Zaloguj się, aby mieć pełny dostęp do galerii.
Rejestracja jest darmowa i pomaga nam
udostępniać materiały bezpłatnie.

Zaloguj się, aby mieć pełny dostęp do galerii.
Rejestracja jest darmowa i pomaga nam
udostępniać materiały bezpłatnie.

Zaloguj się, aby mieć pełny dostęp do galerii.
Rejestracja jest darmowa i pomaga nam
udostępniać materiały bezpłatnie.

Zaloguj się, aby mieć pełny dostęp do galerii.
Rejestracja jest darmowa i pomaga nam
udostępniać materiały bezpłatnie.

Wyróżnienie równorzędne

Heinle, Wischer und Partner Architekci
heinlewischerpartner.pl

Uzasadnienie wyboru pracy:
Wyróżnienie przyznano za opracowanie prostych i powściągliwych form, które mimo odcięcia się od wzorów historycznych nawiązują ażurową fasadą w formie plecionki do rozwiązań spotykanych w najdawniejszych osadach. Sprowadzenie części wystawienniczej pod ziemię oddaje symbolicznie charakter pracy archeologa, który wydobywa na światło dzienne artefakty głęboko ukryte. Schemat projektowanego budynku pokazany na umownej osi czasu pokazuje, że mimo rozwoju technologii wciąż łączy nas wiele z ludźmi z czasów prehistorycznych.

Zaloguj się, aby mieć pełny dostęp do galerii.
Rejestracja jest darmowa i pomaga nam
udostępniać materiały bezpłatnie.

Zaloguj się, aby mieć pełny dostęp do galerii.
Rejestracja jest darmowa i pomaga nam
udostępniać materiały bezpłatnie.

Zaloguj się, aby mieć pełny dostęp do galerii.
Rejestracja jest darmowa i pomaga nam
udostępniać materiały bezpłatnie.

Zaloguj się, aby mieć pełny dostęp do galerii.
Rejestracja jest darmowa i pomaga nam
udostępniać materiały bezpłatnie.

Wyróżnienie równorzędne

UGO Architecture
ugo.com.pl

Uzasadanienie wyboru pracy:
Wyróżnienie przyznano za udaną interpretację tradycyjnego budownictwa łączącego typowe dla regionu materiały takie jak strzecha, kamień, drewno, pale otoczaki ze współczesnymi. Okrągła forma budynku w sposób naturalny integruje wszystkie drogi prowadzące do budynku muzeum a zlokalizowane przy wejściach do muzeum podcienie zapewniają właściwą jakość przestrzenną pomiędzy zewnętrzem i wnętrzem. Centralna przestrzeń holu muzealnego, połączona z tarasem zlokalizowanym na dachu, zapewnia pożądaną dla tego typu budynku orientację.

Zaloguj się, aby mieć pełny dostęp do galerii.
Rejestracja jest darmowa i pomaga nam
udostępniać materiały bezpłatnie.

Zaloguj się, aby mieć pełny dostęp do galerii.
Rejestracja jest darmowa i pomaga nam
udostępniać materiały bezpłatnie.

Zaloguj się, aby mieć pełny dostęp do galerii.
Rejestracja jest darmowa i pomaga nam
udostępniać materiały bezpłatnie.

Zaloguj się, aby mieć pełny dostęp do galerii.
Rejestracja jest darmowa i pomaga nam
udostępniać materiały bezpłatnie.

Zaloguj się, aby mieć pełny dostęp do galerii.
Rejestracja jest darmowa i pomaga nam
udostępniać materiały bezpłatnie.

Zaloguj się, aby mieć pełny dostęp do galerii.
Rejestracja jest darmowa i pomaga nam
udostępniać materiały bezpłatnie.

Wyróżnienie równorzędne

Bujnowski Architekci Sp. z o.o.
bujnowski.com.pl

Autorzy: Piotr Bujnowski, Maciej Koczocik , Aleksandra Adamska, Sandra Namyślak, Szymon Pałczyński, Ewa Grządka

Uzasadnienie wybory pracy:
Praca charakteryzuje się transparentnością architektury oraz starannie opracowanym i rozbudowanym programem przestrzeni zewnętrznych, z którymi kubatura budynku łączy się harmonijnie poprzez wyjątkowo obszerne podcienia. W połączeniu z całkowitym przeszkleniem fasady stwarza to pożądany efekt wnikania krajobrazu do wnętrza budynku. Szerokie podcienia
tworzą dodatkowe możliwości aranżowania wydarzeń w przyległym terenie, niezależnie od warunków atmosferycznych. Jako jeden z niewielu, projekt wykorzystuje część konstrukcji istniejącego pawilonu. Przestrzenie wystawiennicze, stała i czasowa, zlokalizowane obok siebie na jednym poziomie, pozwalają na elastyczne komponowanie ekspozycji.

Zaloguj się, aby mieć pełny dostęp do galerii.
Rejestracja jest darmowa i pomaga nam
udostępniać materiały bezpłatnie.

Zaloguj się, aby mieć pełny dostęp do galerii.
Rejestracja jest darmowa i pomaga nam
udostępniać materiały bezpłatnie.

Zaloguj się, aby mieć pełny dostęp do galerii.
Rejestracja jest darmowa i pomaga nam
udostępniać materiały bezpłatnie.

Zaloguj się, aby mieć pełny dostęp do galerii.
Rejestracja jest darmowa i pomaga nam
udostępniać materiały bezpłatnie.

Zaloguj się, aby mieć pełny dostęp do galerii.
Rejestracja jest darmowa i pomaga nam
udostępniać materiały bezpłatnie.

Zaloguj się, aby mieć pełny dostęp do galerii.
Rejestracja jest darmowa i pomaga nam
udostępniać materiały bezpłatnie.

Wyróżnienie równorzędne

Marek Kuciński

Uzasadnienie wyboru pracy:
Wyróżnienie przyznano za interesujące zastosowanie tradycyjnego materiału budowlanego jakim jest cegła. Różnorodność proponowanych wątków, a co za tym idzie faktur i światłocienia, w zestawieniu z minimalistycznymi bryłami dało interesujący obraz całości. Warta wspomnienia jest również poprawnie rozwiązana, zlokalizowana na piętrze, strefa wystawiennicza. Jej podział na cztery części niewielkimi holami z widokiem na zewnątrz, pozwala zwiedzającym na łagodne przejście pomiędzy poszczególnymi częściami wystawy stałej.

Strona internetowa Archikonkurs wykorzystuje pliki „cookies”. Użytkownik może zmienić warunki korzystania z plików "cookies" poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Szczegółowe informacje na temat przechowywania i wykorzystania plików "cookies" znajdują się w Polityce Prywatności