_nr 2023-044

Wyniki konkursu na projekt studialny współczesnej kamienicy łódzkiej oparty na jej historycznym archetypie

Informacje

Lokalizacja: Łódź
Województwo: Łódzkie
Organizator: Miasto Łódź
Tryb: Nie dotyczy
Rodzaj: Studialny
Typ: Jednoetapowy
Data ogłoszenia konkursu: 28.07.2023
Data składania prac: 16.10.2023
Data ogłoszenia wyników: 02.11.2023

Sędziowie

_Przewodniczący:
 • Marek Janiak, Architekt Miasta, UM Łódź
_Zastępca przewodniczącego:
 • Beata Konieczniak, UM Łódź
_Sędzia referent:
 • Marek Lisiak, UM Łódź
_Członkowie sądu:
 • Magdalena Talar-Wiśniewska, Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi
 • Natalia Olszewska, UM Łódź
 • Joanna Brzezińska, UM Łódź
 • Aleksandra Stępień, Łódzki Wojewódzki Konserwator Zabytków
 • Tomasz Grzelakowski, Politechnika Łódzka
 • Robert Sobański, ASP w Łodzi
_Sekretarz konkursu:
 • Eliza Kaczor, UM Łódź
 • Łukasz Kolasa, UM Łódź

Opis konkursu

Przedmiotem konkursu zorganizowanego przez Miasto Łódź było opracowanie koncepcji architektonicznej współczesnej kamienicy, której założenia zostałyby oparte na archetypie łódzkiej historycznej zabudowy. Konkurs miał charakter studialny, a jego wyniki posłużą wsparciu procesów, których efektem będzie wypracowanie kierunków w jakich należałoby uzupełniać i intensyfikować zabudowę w zabytkowych przestrzeniach miasta. Za ideą konkursu stoi potrzeba zapoczątkowania dialogu dotyczącego architektonicznego dziedzictwa i możliwych form jego kontynuacji.
Zadanie konkursowe polegało na zaprojektowaniu narożnej kamienicy przy skrzyżowaniu ulic S. Więckowskiego oraz Zachodniej. W koncepcji należało przewidzieć miejsce na lokale usługowe w parterach, a sama kamienica miała stanowić niezależny obiekt, który swoją konstrukcją nie wpływałby na sąsiadujące budynki. Twórcze koncepcje konkursowe powinny czerpać z historycznych założeń i rozwiązań jednocześnie wykorzystując współczesne możliwości technologiczne.

Była to już III edycja konkursu na projekt współczesnej łódzkiej kamienicy. Tym razem na konkurs przesłano 32 projekty. Jury przyznało Laureatom 4 nagrody pieniężne oraz 2 wyróżnienia. [AK]

Materiały zostały opubikowane dzięki uprzejmości i za zgodą Organizatora Konkursu.

Wyniki konkursu

Zaloguj się, aby mieć pełny dostęp do galerii.
Rejestracja jest darmowa i pomaga nam
udostępniać materiały bezpłatnie.

Zaloguj się, aby mieć pełny dostęp do galerii.
Rejestracja jest darmowa i pomaga nam
udostępniać materiały bezpłatnie.

Zaloguj się, aby mieć pełny dostęp do galerii.
Rejestracja jest darmowa i pomaga nam
udostępniać materiały bezpłatnie.

I nagroda 40 000 zł

Autorzy: Aleksandra Durak, Julia Mejer, Milena Malatyńska

Uzasadnienie wyboru pracy:
Bogaty wachlarz zaproponowanych form wieloplanowego detalu architektonicznego, pełnego treści, symboli i znaczeń, budującego adekwatną do wielkomiejskiej lokalizacji formę łódzkiej, mieszkalno-usługowej, kamienicy. Zaproponowany budynek, sięgający do tradycji ArtDeco, tworzy współczesną stylistykę budowanej od nowa przestrzeni jednej z najistotniejszych ulic miasta i jego śródmieścia, ulicy Zachodniej oraz S. Więckowskiego. Należy jednocześnie podkreślić za autorami nagrodzonej pracy, że „Projekt jest sprzeciwem dla jednowartościowości i redukcjonizmu architektury modernizmu, zaprzeczeniem idei modernistów o istocie ciągłego procesu zmian w życiu, której to architektura ma się podporządkować”. Swoją pracą podjęli próbę „materializacji nieempirycznej wieloznaczności, radykalnego eklektyzmu” w kontekście „kulturowego odzyskania czasu utraconego”.

Zaloguj się, aby mieć pełny dostęp do galerii.
Rejestracja jest darmowa i pomaga nam
udostępniać materiały bezpłatnie.

Zaloguj się, aby mieć pełny dostęp do galerii.
Rejestracja jest darmowa i pomaga nam
udostępniać materiały bezpłatnie.

Zaloguj się, aby mieć pełny dostęp do galerii.
Rejestracja jest darmowa i pomaga nam
udostępniać materiały bezpłatnie.

II nagroda 27 500 zł

Marciniak & Witasiak Architekci
marciniak-witasiak.pl

Autorzy: Dariusz Witasiak, Paweł Marciniak, Michał Brzeziński, Joanna Płuska, Katarzyna Wysznacka, Łukasz Izdebski, Ewa Sarama, Damian Nowak

Uzasadnienie wyboru pracy:
„Wieloświat” wielkomiejskiej kamienicy, czerpiący z industrialnej przeszłości Łodzi, jej przestrzeni architektoniczno-budowlanej, społecznej, estetycznej, wielokulturowej i wielowyznaniowej, materializującej się w urbanistyczno-architektonicznej formie miasta. Zaproponowana wielkoskalowa forma kamienicy jest interesującą próbą odpowiedzi na pytanie o roli i funkcji współczesnej kamienicy w zantagonizowanym środowisku śródmiejskim, często dalekim od oczekiwań w sposobie współistnienia „miasta” i „przyrody”.

więcej
Zaloguj się, aby mieć pełny dostęp do galerii.
Rejestracja jest darmowa i pomaga nam
udostępniać materiały bezpłatnie.

Zaloguj się, aby mieć pełny dostęp do galerii.
Rejestracja jest darmowa i pomaga nam
udostępniać materiały bezpłatnie.

Zaloguj się, aby mieć pełny dostęp do galerii.
Rejestracja jest darmowa i pomaga nam
udostępniać materiały bezpłatnie.

III nagroda 17 500 zł

Autorzy: „Jednostka Projektowa” w składzie: Tomasz Sachanowicz, Monika Puchała

Uzasadnienie wyboru pracy:
Propozycję architektury kamienicy opartej o konsekwentne zastosowanie rytmu podziałów formy i elewacji budynku, z wykorzystaniem układu galeriowego pozwalającego na stworzenie dużych, obustronnie doświetlonych mieszkań, stanowiących rzeczywistą alternatywę dla wielorodzinnej zabudowy obrzeży miasta. Zaproponowana głębokość traktu budynku pozwoliła, także poprzez rytm przerw w kubaturze, na dobre doświetlenie dziedzińca, którego wizerunek nadany został przez pasy galerii charakterystycznych dla historycznej zabudowy mieszkaniowej północnej części śródmieścia Łodzi. Pasy elewacji frontowych, podkreślone rytmem balkonów, nadały budynkowi wyrazisty charakter, stwarzający czytelny wizerunek zabudowy i skrzyżowania śródmiejskich ulic.

Zaloguj się, aby mieć pełny dostęp do galerii.
Rejestracja jest darmowa i pomaga nam
udostępniać materiały bezpłatnie.

Zaloguj się, aby mieć pełny dostęp do galerii.
Rejestracja jest darmowa i pomaga nam
udostępniać materiały bezpłatnie.

Zaloguj się, aby mieć pełny dostęp do galerii.
Rejestracja jest darmowa i pomaga nam
udostępniać materiały bezpłatnie.

Nagroda Architekta Miasta 5 000 zł

Autorzy: Łukasz Wawrzyniak

Uzasadnienie wyboru pracy:
Praca została doceniona za następujące składniki tworzące jej architekturę:

 • właściwa skala dla ul. Zachodniej i udane połączenie z sąsiednią kamienicą przy ul. S. Więckowskiego;
 • podkreślenie narożnika dominantą;
 • wyraźne zaznaczenie poziomego zróżnicowania charakterystycznego dla kamienic łódzkich czyli: monumentalny parter usługowy
 • środkowe kondygnacje zróżnicowane
 • kondygnacja wieńczącą budynek;
 • utworzenie syntetycznego w odniesieniu do architektury historycznej detalu (kształt oficyn, pionowe kanelowanie przywołujące pilastry kamienic, oszczędne ale właściwie użyte pasy poziome dzielące sekcje elewacji);
więcej
Zaloguj się, aby mieć pełny dostęp do galerii.
Rejestracja jest darmowa i pomaga nam
udostępniać materiały bezpłatnie.

Zaloguj się, aby mieć pełny dostęp do galerii.
Rejestracja jest darmowa i pomaga nam
udostępniać materiały bezpłatnie.

Zaloguj się, aby mieć pełny dostęp do galerii.
Rejestracja jest darmowa i pomaga nam
udostępniać materiały bezpłatnie.

Wyróżnienie

Autorzy: Sara Gorczyńska

Uzasadnienie wyboru pracy:
Wyróżnienie przyznano za stworzenie projektu budynku harmonizującego z otoczeniem z mocno zaznaczonym narożnikiem ulicy Zachodniej oraz S. Więckowskiego. Eklektyczna elewacja połączona z nowoczesną, opływową bryłą pokrytą refleksyjnym szkłem, jest udaną próbą prowadzenia dialogu z historyczną tkaną miejską. Autor umiejętnie wpisał się w skomplikowany kształt działki, zachowując odpowiednią skalę oraz proporcję obiektu.

Zaloguj się, aby mieć pełny dostęp do galerii.
Rejestracja jest darmowa i pomaga nam
udostępniać materiały bezpłatnie.

Zaloguj się, aby mieć pełny dostęp do galerii.
Rejestracja jest darmowa i pomaga nam
udostępniać materiały bezpłatnie.

Zaloguj się, aby mieć pełny dostęp do galerii.
Rejestracja jest darmowa i pomaga nam
udostępniać materiały bezpłatnie.

Wyróżnienie

Autorzy: VISKA Małgorzata Gałdyńska

Uzasadnienie wyboru pracy:
Wyróżnienie przyznano za wykorzystanie charakterystycznych dla łódzkich kamienic detali i form w postaci ozdobnych gzymsów, wykuszy, klasycznego podziału elewacji poprzez wyodrębnienie parteru oraz symetrii w elewacji frontowej podkreślające główne wejście do budynku.

platforma ARCHIKONKURS istnieje dzięki wsparciu

Forbo
Strona internetowa Archikonkurs wykorzystuje pliki „cookies”. Użytkownik może zmienić warunki korzystania z plików "cookies" poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Szczegółowe informacje na temat przechowywania i wykorzystania plików "cookies" znajdują się w Polityce Prywatności