_nr 2023-051

Wyniki konkursu na projekt zagospodarowania terenu ul. Zwycięstwa w Gliwicach

Informacje

Lokalizacja: Gliwice
Województwo: Śląskie
Organizator: Prezydent Miasta Gliwice
Współorganizator: Zarząd Dróg Miejskich Gliwice
Typ: Jednoetapowy
Data ogłoszenia konkursu: 12.09.2023
Data składania prac: 30.11.2023
Data ogłoszenia wyników: 14.03.2024

Sędziowie

_Przewodniczący:
  • Adam Neumann, Prezydent Miasta Gliwice
_Zastępca przewodniczącego:
  • Mariusz Śpiewok, I zastępca Prezydenta Miasta Gliwice
_Członkowie sądu:
  • Anna Gilner, ZDM Gliwice
  • Ewa Pokorska-Ożóg, Miejski Konserwator Zabytków
  • Grażyna Klose, Wydział Architektury i Budownictwa UM Gliwice
  • Iwona Pylypenko-Wilk, Wydział Planowania Przestrzennego UM Gliwice
  • Klaudiusz Fross, Wydział Architektury Politechniki Śląskiej
  • Marcin Gomerski, ZDM Gliwice
  • Joanna Latta, ZDM Gliwice
_Sekretarz konkursu:
  • Iwona Krawieczek, ZDM Gliwice

Opis konkursu

Celem konkursu architektoniczno-urbanistycznego, który został zorganizowany przez Prezydenta Miasta Gliwice oraz Zarząd Dróg Miejskich było wyłonienie najlepszej koncepcji zagospodarowania ul. Zwycięstwa na odcinku od ul. S. Dubois do Rynku. W projektach należało uwzględnić szereg uwarunkowań: istniejący starodrzew, sugestie mieszkańców uzyskane w drodze konultacji społecznych, wytyczne wynikające z układu urbanistycznego wpisanego do rejestru zabytków. Uczestnicy mieli za zadanie stworzenie czytelnego układu komunikacyjnego uwzględniającego pieszych, osoby ze specjalnymi potrzebami, rowerzystów oraz ruch samochodowy. Opracowaniem objeto również plac przed budynkiem Urzędu Miejskiego w Gliwicach. 

Sąd konkursowy zdecydował o przyznaniu 6 równorzędnych wyróżnień - pierwotnie zakładano przyznanie I, II oraz III nagrody, na które przeznaczano łącznie 140 000 zł brutto. [AK]

Materiały zostały opublikowane dzięki uprzejmości i za zgodą Organizatora Konkursu. 

Wyniki konkursu

Zaloguj się, aby mieć pełny dostęp do galerii.
Rejestracja jest darmowa i pomaga nam
udostępniać materiały bezpłatnie.

Zaloguj się, aby mieć pełny dostęp do galerii.
Rejestracja jest darmowa i pomaga nam
udostępniać materiały bezpłatnie.

Zaloguj się, aby mieć pełny dostęp do galerii.
Rejestracja jest darmowa i pomaga nam
udostępniać materiały bezpłatnie.

Zaloguj się, aby mieć pełny dostęp do galerii.
Rejestracja jest darmowa i pomaga nam
udostępniać materiały bezpłatnie.

Zaloguj się, aby mieć pełny dostęp do galerii.
Rejestracja jest darmowa i pomaga nam
udostępniać materiały bezpłatnie.

Zaloguj się, aby mieć pełny dostęp do galerii.
Rejestracja jest darmowa i pomaga nam
udostępniać materiały bezpłatnie.

Zaloguj się, aby mieć pełny dostęp do galerii.
Rejestracja jest darmowa i pomaga nam
udostępniać materiały bezpłatnie.

Wyróżnienie 10 000 zł

Autorzy: Paweł Barczyk, Andrzej Duda

Uzasadnienie wyboru pracy:
Doceniono schemat funkcjonalno-przestrzenny z rozwiązaniem komunikacji pieszej, rowerowej i kołowej (w tym publicznej), dzięki któremu odstąpiono od wydzielenia infrastruktury rowerowej. Powyższe pozwoliło na wprowadzenie stosunkowo dobrze rozmieszczonych pasów zieleni. Szerokie ciągi piesze umożliwiają ich odcinkowe zawężenie celem wygospodarowania miejsca dla ogródków kawiarnianych. Interesującą propozycją jest wybudowanie dwóch bliźniaczych budynków, tzw. „Okrąglaków” w rejonie DTŚ, nawiązujących do budynków historycznych, już nieistniejących. Miejsca szczególne w ciągu ulicy zostały podkreślone rozwieszonym pomiędzy słupami oświetleniem. 

więcej
Zaloguj się, aby mieć pełny dostęp do galerii.
Rejestracja jest darmowa i pomaga nam
udostępniać materiały bezpłatnie.

Zaloguj się, aby mieć pełny dostęp do galerii.
Rejestracja jest darmowa i pomaga nam
udostępniać materiały bezpłatnie.

Zaloguj się, aby mieć pełny dostęp do galerii.
Rejestracja jest darmowa i pomaga nam
udostępniać materiały bezpłatnie.

Zaloguj się, aby mieć pełny dostęp do galerii.
Rejestracja jest darmowa i pomaga nam
udostępniać materiały bezpłatnie.

Zaloguj się, aby mieć pełny dostęp do galerii.
Rejestracja jest darmowa i pomaga nam
udostępniać materiały bezpłatnie.

Wyróżnienie 10 000 zł

ARCHAID Pracownia Architektoniczna
archaid.pl

Autorzy: Jacek Szewczyk

Uzasadnienie wyboru pracy:
Zawiera spójną i jednorodną wizję zagospodarowania terenu. Komisja konkursowa doceniła przeprowadzenie szczegółowych analiz sieci uzbrojenia podziemnego oraz układu drogowego, które mają przełożenie na funkcjonalną
lokalizację poszczególnych elementów infrastruktury oraz rozwiązania układu ruchu. Na uwagę zasługuje fakt wyróżnienia ważnych węzłów komunikacji pieszej i rowerowej – most nad rzeką Kłodnicą oraz skrzyżowanie z al. Przyjaźni – poprzez wiszące oprawy oświetleniowe, rozpięte nad jezdnią. 

więcej
Zaloguj się, aby mieć pełny dostęp do galerii.
Rejestracja jest darmowa i pomaga nam
udostępniać materiały bezpłatnie.

Zaloguj się, aby mieć pełny dostęp do galerii.
Rejestracja jest darmowa i pomaga nam
udostępniać materiały bezpłatnie.

Zaloguj się, aby mieć pełny dostęp do galerii.
Rejestracja jest darmowa i pomaga nam
udostępniać materiały bezpłatnie.

Zaloguj się, aby mieć pełny dostęp do galerii.
Rejestracja jest darmowa i pomaga nam
udostępniać materiały bezpłatnie.

Wyróżnienie 10 000 zł

Autorzy: Tomasz Marek, Anna Kamińska

Uzasadnienie wyboru pracy:
Interesującym pomysłem jest sposób zagospodarowania bulwarów Kłodnicy oraz czytelny układ zieleni (co prawda trudny do realizacji), a także elementy informacji wizualnej. Na uwagę zasługują również przeprowadzone analizy przestrzenne.

Zaloguj się, aby mieć pełny dostęp do galerii.
Rejestracja jest darmowa i pomaga nam
udostępniać materiały bezpłatnie.

Zaloguj się, aby mieć pełny dostęp do galerii.
Rejestracja jest darmowa i pomaga nam
udostępniać materiały bezpłatnie.

Zaloguj się, aby mieć pełny dostęp do galerii.
Rejestracja jest darmowa i pomaga nam
udostępniać materiały bezpłatnie.

Zaloguj się, aby mieć pełny dostęp do galerii.
Rejestracja jest darmowa i pomaga nam
udostępniać materiały bezpłatnie.

Zaloguj się, aby mieć pełny dostęp do galerii.
Rejestracja jest darmowa i pomaga nam
udostępniać materiały bezpłatnie.

Zaloguj się, aby mieć pełny dostęp do galerii.
Rejestracja jest darmowa i pomaga nam
udostępniać materiały bezpłatnie.

Wyróżnienie 10 000 zł

Autorzy: Michał Gałuszka

Uzasadnienie wyboru pracy:
Zgodnie z hasłem przewodnim koncepcji „10 kroków do Zwycięstwa” dokonano obszernych, ale bardzo ogólnych analiz, które nie zostały w pełni uwzględnione w koncepcji. Jako elementy wyróżniające pracę spośród innych uznano propozycję stworzenia Alei Gwiazd oraz połączenie skweru przed Urzędem
Miejskim z bulwarami Kłodnicy. Przedstawiony w koncepcji sposób zagospodarowania bulwarów Kłodnicy również zasługuje na wyróżnienie. Praca bardzo estetycznie opracowana graficznie.

Zaloguj się, aby mieć pełny dostęp do galerii.
Rejestracja jest darmowa i pomaga nam
udostępniać materiały bezpłatnie.

Zaloguj się, aby mieć pełny dostęp do galerii.
Rejestracja jest darmowa i pomaga nam
udostępniać materiały bezpłatnie.

Zaloguj się, aby mieć pełny dostęp do galerii.
Rejestracja jest darmowa i pomaga nam
udostępniać materiały bezpłatnie.

Wyróżnienie 10 000 zł

Autorzy: Laura Maroń, Julia Stępień, Konrad Kruczek, Piotr Kasprzyk, Maria Grachowska

Uzasadnienie wyboru pracy:
Wyróżnia się na tle innych podejściem do sposobu aranżacji zieleni. Poprzez zastosowanie drzew różnych gatunków (na poszczególnych odcinkach ulicy zestawiono drzewa o tych samych cechach np.: o czerwonych liściach, o zielonych liściach, kwitnących na biało), o zróżnicowanym pokroju, dzięki czemu osiągnięto ciekawy, dynamiczny efekt. Zaproponowane rozwiązania dla al. Przyjaźni i bulwarów nad rzeką Kłodnicą są ciekawe i wyróżniają się kreatywnością, a tym samym mogą stanowić inspirację dla dalszych prac projektowych. Odsunięcie ścieżki rowerowej od budynku przy ul. Zwycięstwa 38/al. Przyjaźni 11 wygospodaruje przestrzeń dla lokali gastronomicznych tam funkcjonujących.

Zaloguj się, aby mieć pełny dostęp do galerii.
Rejestracja jest darmowa i pomaga nam
udostępniać materiały bezpłatnie.

Zaloguj się, aby mieć pełny dostęp do galerii.
Rejestracja jest darmowa i pomaga nam
udostępniać materiały bezpłatnie.

Zaloguj się, aby mieć pełny dostęp do galerii.
Rejestracja jest darmowa i pomaga nam
udostępniać materiały bezpłatnie.

Zaloguj się, aby mieć pełny dostęp do galerii.
Rejestracja jest darmowa i pomaga nam
udostępniać materiały bezpłatnie.

Wyróżnienie 10 000 zł

Autorzy: Adrianna Ślebocka, Adam Szebesczyk, Milena Stefaniuk

Uzasadnienie wyboru pracy:
Na uwagę zasługuje przeprowadzenie przez autorów pracy szczegółowych analiz historycznych, walorów przestrzennych, powiązań funkcjonalnych ul. Zwycięstwa z terenami przyległymi oraz układu komunikacyjnego. Wykonana analiza SWOT umożliwia czytelne określenie możliwych kierunków rozwoju ulicy. Atutem koncepcji jest czytelny układ komunikacyjny. Zaproponowane rozwiązanie dla bulwarów Kłodnicy również uznano za godne wyróżnienia.

więcej

platforma ARCHIKONKURS istnieje dzięki wsparciu

Forbo
Strona internetowa Archikonkurs wykorzystuje pliki „cookies”. Użytkownik może zmienić warunki korzystania z plików "cookies" poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Szczegółowe informacje na temat przechowywania i wykorzystania plików "cookies" znajdują się w Polityce Prywatności