_nr 2023-051

Konkurs na koncepcję architektoniczną zagospodarowania terenu ul. Zwycięstwa w Gliwicach, na odcinku od ul. Stanisława Dubois do Rynku

oficjalna strona konkursu regulamin konkursu

Informacje

Lokalizacja: Gliwice
Województwo: Śląskie
Organizator: Prezydent Miasta Gliwice
Współorganizator: Zarząd Dróg Miejskich Gliwice
Rodzaj: Realizacyjny
Typ: Jednoetapowy
Data ogłoszenia konkursu: 12.09.2023
Data składania prac: 30.11.2023

Nagrody

I nagroda 95 000 zł
II nagroda 30 000 zł
III nagroda 15 000 zł

Sędziowie

_Przewodniczący:

 • Adam Neumann, Prezydent Miasta Gliwice

_Zastępca przewodniczącego:

 • Mariusz Śpiewok, I zastępca Prezydenta Miasta Gliwice

_Członkowie sądu:

 • Anna Gilner, ZDM Gliwice
 • Ewa Pokorska-Ożóg, Miejski Konserwator Zabytków
 • Grażyna Klose, Wydział Architektury i Budownictwa UM Gliwice
 • Iwona Pylypenko-Wilk, Wydział Planowania Przestrzennego UM Gliwice
 • Klaudiusz Fross, Wydział Architektury Politechniki Śląskiej
 • Marcin Gomerski, ZDM Gliwice
 • Joanna Latta, ZDM Gliwice

_Sekretarz konkursu:

 • Iwona Krawieczek, ZDM Gliwice

Opis

"Celem konkursu jest wyłonienie najlepszej koncepcji zagospodarowania terenu, [...] opracowanej zgodnie z wytycznymi projektowymi [...], z uwzględnieniem zarówno charakteru przedsięwzięcia, jak i wpasowania się pod względem urbanistycznym i architektonicznym w otoczenie i krajobraz. Organizator zastrzega, że w oparciu o nagrodzone koncepcje zostanie opracowana stosowna dokumentacja projektowa. [...]

W koncepcji architektonicznej należy uwzględnić m.in. [...]

 • analizę walorów przestrzennych, krajobrazowych terenu i historycznych, przedstawionych w formie graficznej i opisowej, z uwzględnieniem zabudowy i zagospodarowania terenów sąsiadujących – zagospodarowanie powinno nawiązywać standardem i jakością do już istniejących fragmentów ulicy [...]; 

 • czytelny schemat funkcjonalno-przestrzenny z rozwiązaniem komunikacji pieszej, rowerowej i kołowej;

 • pomysł na zagospodarowanie architektoniczne zaprojektowanego układu  drogowego, które powinno uwzględniać istniejący drzewostan [...], ukształtowanie terenu, położenie względem kierunków świata, a także bliską lokalizację istniejącej infrastruktury naziemnej i podziemnej [...]

 • rozwiązania promujące przyjazne środowisku materiały oraz wykorzystujące zieloną infrastrukturę; 

 • fakt, że część ulicy Zwycięstwa [...] objęta jest wpisem do rejestru zabytków [...]

 • propozycje mieszkańców uzyskane w drodze konsultacji społecznych [...]"

Informacje na temat konkursu mają charakter poglądowy i mogą podlegać zmianom.
Należy je śledzić na oficjalnej stronie konkursu wskazanej przez Organizatora.

Strona internetowa Archikonkurs wykorzystuje pliki „cookies”. Użytkownik może zmienić warunki korzystania z plików "cookies" poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Szczegółowe informacje na temat przechowywania i wykorzystania plików "cookies" znajdują się w Polityce Prywatności