_nr 2023-059

Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej Centrum Przesiadkowego w Rybniku

oficjalna strona konkursu regulamin konkursu

Informacje

Lokalizacja: Rybnik
Województwo: Śląskie
Organizator: Miasto Rybnik
Współorganizator: SARP Oddział Katowice
Tryb: Zamówienie z wolnej ręki
Rodzaj: Realizacyjny
Typ: Jednoetapowy
Data ogłoszenia konkursu: 19.10.2023
Data składania prac: 22.11.2023
Data ogłoszenia wyników: 13.12.2023

Nagrody

I nagroda 50 000 zł
II nagroda 30 000 zł
III nagroda 20 000 zł

Sędziowie

_Przewodniczący:

  • Piotr Buśko, SARP Oddział Katowice

_Sędzia referent:

  • Rafał Paszenda, SARP Oddział Katowice

_Zastępca sędziego referenta:

  • Henryk Piątek, SARP Oddział Katowice

_Członkowie sądu:

  • Bartosz Gurawski, architekt
  • Janusz Koper, Z-ca Prezydenta Miasta Rybnika
  • Jacek Hawel, Centrum Inwestycji w Rybniku
  • Henryk Mercik, Miejski Konserwator Zabytków w Rybniku

_Sekretarz konkursu:

  • Wojciech Fudala

_Asystentka sekretarza konkursu:

  • Paulina Nagel

Opis

"Głównym celem realizacji zadania pn. „Budowa Centrum Przesiadkowego w Rybniku" jest integracja
komunikacji zbiorowej z komunikacją indywidualną oraz poprawa dostępności do usług komunikacyjnych
oferowanych w tej części Miasta. Wysoki poziom motoryzacji indywidualnej, zatłoczenie układu drogowego
w centrum miasta i na trasach dojazdowych do niego wymagają kompleksowych działań w celu skłonienia jak największej liczby użytkowników do rezygnacji z jazdy samochodem osobowym na rzecz korzystania ze środków komunikacji zbiorowej. W ramach projektu budowlanego należy dążyć do uzyskania ładu przestrzennego spełniającego wymagania funkcjonalne, społeczno-gospodarcze, środowiskowe, estetyczne opierając się na założeniach zawartych w dokumencie Analiza możliwości zagospodarowania parkingu miejskiego przy ulicy Władysława Reymonta / Jankowickiej w Rybniku i jego otoczenia". W ramach projektu budowlanego należy stosować rozwiązania chroniące interes osób trzecich przed pozbawieniem: dostępu do drogi publicznej, możliwości korzystania z bieżącej wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz środków łączności, oraz minimalizujące: uciążliwości powodowane przez nadmierny hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne, szkodliwe promieniowanie, zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby Celem przedsięwzięcia jest budowa centrum przesiadkowego wraz z parkingiem wielopoziomowym (nie przewiduje się kondygnacji podziemnych) o pojemności 450-500 miejsc postojowych dla samochodów osobowych i co najmniej 60 miejsc dla rowerów."

Maksymalny planowany koszt Inwestycji - 40 000 000,00 zł brutto
Maksymalny planowany łączny koszt wykonania usługi - 2 420 000,00 zł brutto

Informacje na temat konkursu mają charakter poglądowy i mogą podlegać zmianom.
Należy je śledzić na oficjalnej stronie konkursu wskazanej przez Organizatora.

Strona internetowa Archikonkurs wykorzystuje pliki „cookies”. Użytkownik może zmienić warunki korzystania z plików "cookies" poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Szczegółowe informacje na temat przechowywania i wykorzystania plików "cookies" znajdują się w Polityce Prywatności