_nr 2023-063

Konkurs dwuetapowy, realizacyjny na opracowanie koncepcji architektonicznej budynków na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno oraz Centrum Kultury z salą widowiskową

oficjalna strona konkursu regulamin konkursu

Informacje

Lokalizacja: Piaseczno
Województwo: Mazowieckie
Organizator: Gmina Piaseczno
Współorganizator: SARP Warszawa
Tryb: Zamówienie z wolnej ręki
Rodzaj: Realizacyjny
Typ: Dwuetapowy
Data ogłoszenia konkursu: 02.11.2023
Data rejestracji uczestników: 30.11.2023
Data składania prac: 23.02.2024
Data ogłoszenia wyników: 21.05.2024

Nagrody

I nagroda 60 000 zł
II nagroda 50 000 zł
III nagroda 40 000 zł
Wyróżnienie 20 000 zł
Wyróżnienie 20 000 zł

Sędziowie

_Przewodniczący:

  • Andrzej Bulanda, OW SARP

_Sędzia referent:

  • Maria Saloni-Sadowska, OW SARP

_Asystent sędziego referenta:

  • Bartosz Lewandowski, OW SARP

_Członkowie sądu:

  • Robert Widz, Gmina Piaseczno
  • Agnieszka Zubala, Gmina Piaseczno
  • Kinga Socha, Gmina Piaseczno
  • Piotr Piętka, Gmina Piaseczno
  • Rafał Sieraczyński, Gmina Piaseczno

_Sekretarz konkursu:

  • Rafał Mroczkowski, OW SARP

Opis

"Przedmiotem konkursu jest koncepcja architektoniczno – przestrzenna zespołu budynków: budynku administracji publicznej na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno oraz budynku kultury z salą widowiskową na potrzeby Centrum Kultury w Piasecznie wraz z zagospodarowaniem terenu [...] Dopuszcza się, aby budynki były połączone np. łącznikiem reprezentacyjnym, przekrytym pasażem handlowym itp. Zamawiający będzie realizował Inwestycje w dwóch Etapach tj:

– ETAP I Inwestycji obejmujący budynek Centrum Kultury z częścią garażu podziemnego oraz zagospodarowaniem terenu.

– ETAP II Inwestycji obejmujący budynek Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno z częścią garażu podziemnego połączona przestrzennie i funkcjonalnie z garażem podziemnym z Etapu I oraz z zagospodarowaniem terenu.

Dodatkowo przedmiotem konkursu dla Etapu I (Opracowanie studialne) objęta jest Dz. ew. nr 56/2 przylegająca do terenu opracowania realizacyjnego od północno-wschodniej strony oraz działki drogowe otaczające teren planowanej inwestycji. Na działce ew. nr 56/2 należy zaproponować jako etap studialny, ideowy (nie realizacyjny) lokalizację budynku związanego z historią piaseczyńskiej społeczności żydowskiej wraz z zagospodarowaniem działki i kontekstem z częścią realizacyjną konkursu i pozostałym otoczeniem."

Maksymalny planowany koszt realizacji inwestycji - 318 081 000 zł brutto
Maksymalny planowany koszt wynagrodzenia projektanta nie przekroczy kwoty stanowiącej
4,7% planowanego łącznego kosztu realizacji inwestycji brutto, tj. 14 949 807 zł

Informacje na temat konkursu mają charakter poglądowy i mogą podlegać zmianom.
Należy je śledzić na oficjalnej stronie konkursu wskazanej przez Organizatora.

Strona internetowa Archikonkurs wykorzystuje pliki „cookies”. Użytkownik może zmienić warunki korzystania z plików "cookies" poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Szczegółowe informacje na temat przechowywania i wykorzystania plików "cookies" znajdują się w Polityce Prywatności