_nr 2024-002

Wyniki konkursu na projekt nowej siedziby Teatru Lalek Banialuka im. Jerzego Zitzmana z oddziałem Książnicy Beskidzkiej ze zbiorami dla dzieci i młodzieży tzw. „Zieloną Biblioteką" w Bielsku-Białej

Informacje

Lokalizacja: Bielsko-Biała
Województwo: Śląskie
Organizator: SARP Oddział Bielsko-Biała
Współorganizator: Miasto Bielsko-Biała
Tryb: Zamówienie z wolnej ręki
Rodzaj: Realizacyjny
Typ: Jednoetapowy
Data ogłoszenia konkursu: 16.01.2024
Data rejestracji uczestników: 06.02.2024
Data składania prac: 29.04.2024
Data ogłoszenia wyników: 27.05.2024

Sędziowie

_Przewodniczący:
 • Piotr Then, SARP Oddział Bielsko-Biała
_Sędzia referent:
 • Adam Skrzypczak, SARP Oddział Katowice
_Członkowie sądu:
 • Andrzej Ptaszkiewicz, SARP Oddział Bielsko-Biała
 • Piotr Wróbel, SARP Oddział Kraków
 • Mariusz Błażewicz, SARP Oddział Częstochowa
 • Przemysław Kamiński, UM Bielsko-Biała
 • Magdalena Marek, UM Bielsko-Biała
 • Marcin Ulewicz, UM Bielsko-Biała
 • Jacek Popławski, UM Bielsko-Biała
 • Łucja Ruchała, UM Bielsko-Biała
_Sekretarz konkursu:
 • Hubert Wąsek, SARP Oddział Częstochowa

Opis konkursu

Przedmiotem konkursu organizowanego przez Miasto Bielsko-Biała przy wsparciu SARP Oddziału Bielsko-Biała było opracowanie koncepcji nowej siedziby Teatru Lalek Banialuka im. Jerzego Zitzmana z oddziałem Książnicy Beskidzkiej ze zbiorami dla dzieci i młodzieży - tzw. „Zieloną Biblioteką". Inwestycja ma zostać zrealizowana w Bielsko-Białej na terenie działek położonych przy linii kolejowej od jego zachodniej granicy (przystanek kolejowy Bielsko-Biała Lipnik) i ograniczonym ulicą PCK  od północy  oraz  Władysława Broniewskiego od strony wschodniej. Obecnie na terenie opracowania znajdują się parking miejski, przestrzeń wykorzystywana tymczasowo na targowisko w wybrane dni tygodnia i budynek przeznaczony do rozbiórki.
W siedzibie Teatru Lalek Banialuka należało zaprojektować scenę, strefę widza, dział pracowni teatralnych, pomieszczenia administracyjne oraz infrastrukturę techniczno-teleinformatyczną, o całkowitej powierzchni użytkowej ok. 5 500 m2. Powierzchnia "Zielonej Biblioteki" miała wynieść ok. 3 500 m2. Należało też uwzględnić parking podziemny dla ok. 100 samochodów. Organizator oczekiwał od Uczestników konkursu projektów, w których suma powierzchni użytkowych wszystkich pomieszczeń nie przekroczy 12 000 m2, przy czym siedzibę Teatru i "Zieloną Bibliotekę" można było zaplanować zarówno jako dwa oddzielne, jak i jeden wspólny obiekt. [AK]

Maksymalny planowany koszt realizacji inwestycji - 100 000 000 zł netto
Maksymalny planowany koszt wynagrodzenia projektanta - 5 000 000 zł netto

Materiały zostały opublikowane dzięki uprzejmości i za zgodą Organizatora Konkursu. 

Wyniki konkursu

I nagroda 50 000 zł

P2PA
p2pa.pl

Uzasadnienie wyboru pracy:
Za szczególnie wartościowe uznano:

 • profesjonalne podejście zespołu projektowego,
 • trafne decyzje funkcjonalno-przestrzenne w skali urbanistycznej w odniesieniu do zadanego programu, istniejących uwarunkowań i kontekstu otoczenia,
 • ukształtowanie przestrzeni publicznej - placu, właściwe powiązanie go z przystankiem kolejowym, przy jednoczesnym pozostawieniu możliwości zachowania istniejącej funkcji targowej w dotychczasowej lokalizacji,
 • dobre powiązanie komunikacji na linii parking podziemny - hall główny, zapewniające wysoki komfort użytkowania, właściwe rozwiązanie obsługi i powiązań komunikacji,
 • rozwiązania architektoniczne o ponadczasowym charakterze, na które składają się kompozycja, kształtowanie brył i elewacji oraz czytelna hierarchia wejść,
 • właściwy, spełniający oczekiwania Zamawiającego podział inwestycji teatru i biblioteki na dwa budynki, co zapewni im zachowanie niezależności organizacyjnej i tożsamości odrębnych placówek kultury,
 • właściwe rozwiązanie funkcji, polegające w szczególności na zapewnieniu prawidłowego funkcjonowania technologii teatru oraz czytelny układ komunikacyjny zarówno zaplecza jak i części przeznaczonej dla widza, w tym multifunkcjonalne foyer, które stwarza szansę na wykreowanie przestrzeni o unikalnym, rozpoznawalnym charakterze.
II nagroda 40 000 zł

Heinle, Wischer und Partner Architekci
heinlewischerpartner.pl

Uzasadnienie wyboru pracy:
Drugą Nagrodę przyznano za:

 • prawidłowe i harmonijne ukształtowanie całości założenia,
 • prawidłową technologię teatru oraz biblioteki świadczące o dobrym warsztacie projektanta,
 • bardzo dobre rozwiązania kompozycyjne w zakresie ukształtowania brył obiektów oraz elewacji, prezentujące wysoką jakość architektury, w tym za interesujące, czytelne nawiązanie do stylistyki kurtyny teatralnej.
więcej
III nagroda 30 000 zł

Plus3-Architekci
plus3architekci.pl

Autorzy: Katarzyna Głażewska, Joanna Polak, Krzysztof Bagiński, Martyna Skóra-Barnawal, Emilia Oniszczuk

Uzasadnienie wyboru pracy:
Trzecią Nagrodę przyznano za:

 • prawidłowe, wyważone określenie skali obiektu i spójnie zaaranżowaną przestrzeń wspólną,
 • koncepcję architektoniczną teatru i biblioteki stawiającą na integrację funkcjonalności, komfortu użytkowania i estetyki oraz wartościową próbę wykreowania miejsca, które będzie inspirować i edukować,
 • lokalizację letniej sceny pomiędzy teatrem i biblioteką oraz prawidłową, trafną pod względem funkcjonalnym lokalizację placu targowego.
więcej
Wyróżnienie honorowe

Autorzy: Joanna Migut, Adam Derlatka, Dariusz Florczak, Tomasz Giefert

Uzasadnienie wyboru pracy:
Za bardzo dobrze zaprojektowaną pod względem funkcjonalnym bibliotekę oraz jej usytuowanie w parku pomyślanym jako ogólnodostępna zielona przestrzeń publiczna zlokalizowana na przedpolu teatru.

Wyróżnienie honorowe

7S GROUP
7sgroup.eu

Autorzy: Sebastian Pałczyński, Anna Kubik

Uzasadnienie wyboru pracy:
Za interesującą, autorską próbę rzeźbiarskiego ukształtowania formy budynków i poszukiwanie zindywidualizowanej nowoczesnej estetyki.

Wyróżnienie honorowe

NM architekci Tomasz Marciniewicz, Zuzanna Szpocińska, Jerzy Grochulski
nmarchitekci.pl

Uzasadnienie wyboru pracy:
Za nieszablonowe rozwiązania w zakresie estetyki elewacji w nawiązaniu do tradycji włókienniczej miasta.

Wyróżnienie honorowe

Piotr Smiechowicz Architecture
piotrsmiechowicz.com/pl

Autorzy: Piotr Śmiechowicz, Luke Murray, Błażej Wendrowski

Uzasadnienie wyboru pracy:
Za poszukiwania ekspresyjnej, wyrazistej i futurystycznej formy.

platforma ARCHIKONKURS istnieje dzięki wsparciu

Forbo
Strona internetowa Archikonkurs wykorzystuje pliki „cookies”. Użytkownik może zmienić warunki korzystania z plików "cookies" poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Szczegółowe informacje na temat przechowywania i wykorzystania plików "cookies" znajdują się w Polityce Prywatności