_nr 2024-008

Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej rozbudowy i przebudowy Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Składowej 5 we Wrocławiu oraz zagospodarowaniem nabrzeża Odry na wysokości terenu szkolnego

oficjalna strona konkursu regulamin konkursu

Informacje

Lokalizacja: Wrocław
Województwo: Dolnośląskie
Organizator: Gmina Wrocław
Tryb: Zamówienie z wolnej ręki
Rodzaj: Realizacyjny
Typ: Jednoetapowy
Data ogłoszenia konkursu: 19.03.2024
Data rejestracji uczestników: 10.05.2024
Data składania prac: 15.10.2024

Nagrody

I nagroda 50 000 zł
II nagroda 30 000 zł
III nagroda 20 000 zł

Sędziowie

_Przewodniczący:
  • Tadeusz Sawa-Borysławski
_Członkowie sądu:
  • Elżbieta Urbanek
  • Jarosław Delewski
  • Iwona Kuczewska
  • Piotr Surmiak
_Sekretarz konkursu:
  • Rafał Maciejec

Opis konkursu

"Celem konkursu jest uzyskanie najlepszej architektonicznie, funkcjonalnie i eksploatacyjnie koncepcji rozbudowy i przebudowy LO nr III z zagospodarowaniem działki szkolnej, która swoją formą i treścią będzie odpowiadała warunkom konkursu, będzie uwzględniała charakter i funkcje opisane w programie, a ponadto w sposób atrakcyjny urbanistycznie i architektonicznie wpisze się w otaczający krajobraz oraz spełni wymogi współczesnej wiedzy technicznej i standardów użytkowych ze szczególnym uwzględnieniem energooszczędności budynku oraz aspektów ekonomicznych związanych z realizacją inwestycji i eksploatacją obiektu. W projekcie konkursowym należy uwzględnić również propozycję zagospodarowania nabrzeża Odry na odcinku przylegającym do działki szkolnej, w tym również możliwość realizacji w przyszłości kładki nad rz. Odrą."

Maksymalny planowany koszt realizacji inwestycji - 50 000 000 zł brutto
Maksymalny planowany koszt wynagrodzenia projektanta (dokumentacja projektowo-kosztorysowa, nadzór autorski oraz prace i czynności przygotowawcze) - 1 500 000 zł brutto

Informacje na temat konkursu mają charakter poglądowy i mogą podlegać zmianom.
Należy je śledzić na oficjalnej stronie konkursu wskazanej przez Organizatora.

platforma ARCHIKONKURS istnieje dzięki wsparciu

Forbo
Strona internetowa Archikonkurs wykorzystuje pliki „cookies”. Użytkownik może zmienić warunki korzystania z plików "cookies" poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Szczegółowe informacje na temat przechowywania i wykorzystania plików "cookies" znajdują się w Polityce Prywatności