_nr 2024-013

Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej placówki wsparcia dziennego wraz z pracownią Fab-Lab w dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy

oficjalna strona konkursu regulamin konkursu

Informacje

Lokalizacja: Warszawa
Województwo: Mazowieckie
Organizator: Dzielnica Wesoła m.st. Warszawy
Tryb: Zamówienie z wolnej ręki
Rodzaj: Realizacyjny
Typ: Jednoetapowy
Data ogłoszenia konkursu: 06.05.2024
Data rejestracji uczestników: 21.05.2024

Nagrody

I nagroda 25 000 zł
II nagroda 20 000 zł
III nagroda 15 000 zł

Sędziowie

_Przewodniczący:
 • Wiesław Paulski
_Sędzia referent:
 • Grzegorz Ciosek
_Członkowie sądu:
 • Katarzyna Herman, Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego m.st. Warszawy
 • Tomasz Pniewski, Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego m.st. Warszawy
 • Jarosław Adamczuk, Centrum Wspierania Rodzin Rodzinna Warszawa
 • Marcin Rybak, Warszawskie Laboratorium Innowacji Społecznych Synergia
 • Anna Dąbrowska, Wydział Architektury i Budownictwa w Dzielnicy Wesoła
 • Piotr Zieliński, Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych w Dzielnicy Wesoła
 • Beata Stachelek, Wydział Infrastruktury dla Dzielnicy Wesoła

Opis konkursu

"Przedmiotem konkursu jest wykonanie koncepcji architektonicznej budynku wraz z koncepcją zagospodarowania terenu, na potrzeby Placówki Wsparcia Dziennego wraz pracownią FAB-LAB w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy przy ul. Akacjowej (...). 

Placówka wsparcia dziennego (...) powinna zostać podzielona na strefy zgodnie z podziałem na grupy, które powinny zostać wyodrębnione funkcjonalnie i kolorystycznie. Wyposażenie stref powinno być adekwatne do wieku, a placówka zgodna ze standardami dostępności (...) Całkowita powierzchnia nie powinna przekraczać 500 m2.

Program funkcjonalny-użytkowy placówki Fab-Lab, której powierzchnia nie powinna przekraczać 120 m2:

 • 2 sale warsztatowe 
 • zaplecze sali warsztatowej (magazyn)
 • strefa wejścia z szatnią i sanitariatami ( sanitariaty dla uczestników oraz dla kadry prowadzącej z natryskiem)
 • zaplecze socjalne dla kadry prowadzącej zajęcia
 • zaplecze techniczne - osobne pomieszczenie na odciąg ze względu na podwyższony hałas (pomieszczenie może być zlokalizowane w zapleczu sali warsztatowej), 
 • biuro (1 stanowisko komputerowe)."

Maksymalny planowany koszt realizacji inwestycji - 5 000 000 zł brutto
Maksymalny planowany koszt wynagrodzenia projektanta (opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie niezbędnym do realizacji inwestycji oraz pełnienie usług, w tym nadzoru autorskiego) nie przekroczy kwoty 5% planowanego łącznego kosztu realizacji inwestycji brutto

Termin składania prac konkursowych - nie mniej niż 8 tygodni od dnia zaproszenia Uczestników do udziału w konkursie.

Informacje na temat konkursu mają charakter poglądowy i mogą podlegać zmianom.
Należy je śledzić na oficjalnej stronie konkursu wskazanej przez Organizatora.

platforma ARCHIKONKURS istnieje dzięki wsparciu

Forbo
Strona internetowa Archikonkurs wykorzystuje pliki „cookies”. Użytkownik może zmienić warunki korzystania z plików "cookies" poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Szczegółowe informacje na temat przechowywania i wykorzystania plików "cookies" znajdują się w Polityce Prywatności