_nr 2024-014

Konkurs urbanistyczno-architektoniczny na koncepcję ukształtowania Centrum Południe w Gdańsku

oficjalna strona konkursu regulamin konkursu

Informacje

Lokalizacja: Gdańsk
Województwo: Pomorskie
Organizator: Gmina Miasta Gdańsk
Współorganizator: SARP Oddział Wybrzeże
Rodzaj: Studialny
Typ: Dwuetapowy
Data ogłoszenia konkursu: 08.05.2024
Data rejestracji uczestników: 24.05.2024
Data składania prac: 08.11.2024
Data ogłoszenia wyników: 15.11.2024

Nagrody

I nagroda 60 000 zł
II nagroda 30 000 zł
III nagroda 20 000 zł
Wyróżnienie 15 000 zł
Wyróżnienie 15 000 zł

Sędziowie

_Przewodniczący:
 • Ewa Kuryłowicz
_Sędzia referent:
 • Paweł Kowalski
_Członkowie sądu:
 • Natalia Balcerzak
 • Edyta Damszel-Turek
 • Jacek Droszcz
 • Ryszard Gruda
 • Sławomir Gzell
 • Krzysztof Linke
 • Piotr Lorens
 • Joanna Rayss
 • Barbara Tusk

Opis konkursu

"Przedmiotem konkursu jest koncepcja urbanistyczno-architektoniczna Centrum Południe, przy opraco-
waniu której należy kierować się następującymi wytycznymi:

 • wypracowanie propozycji programowo-przestrzennej nowego centrum o randze dzielnicowej - nowego „serca dzielnicy”, uwzględniającej założenia dotyczące kształtowania miasta zwartego, potrzeby i oczekiwania społeczności lokalnej i mogącego stanowić atrakcyjną propozycję w sytuacji zachodzących zmian w odniesieniu do modelu handlu, pracy i korzystania z usług,
 • zaprezentowanie kompleksowo zaprojektowanej kompozycji urbanistycznej obszaru, ze wskazaniem wysokości i formy zabudowy oraz ew. dominant i akcentów krajobrazowych,
 • wytworzenie powiązań przestrzennych, funkcjonalnych, krajobrazowych i przyrodniczych projektowanego centrum z zespołem Parku Południowego,
 • wypracowanie propozycji ukształtowania systemu atrakcyjnych i zróżnicowanych formalnie i funkcjonalnie przestrzeni publicznych, zapewniających także powiązania z terenami otaczającymi - w tym z planowanymi obiektami oświaty i sportu,
 • wypracowanie założeń dotyczących kształtowania układu transportowego obszaru, w tym uwzględniających obecność pętli tramwajowo-autobusowej oraz komunikację pieszą i rowerową, a także optymalne wykorzystanie przestrzeni nad pętlą,
 • zaproponowanie rozwiązań o charakterze proekologicznym — w tym związanych z wprowadzeniem tzw. małej retencji oraz innych elementów zielonej i niebieskiej infrastruktury,
 • wskazanie i określenie ogólnych charakterystyk obiektów i założeń mogących stanowić cel publiczny w ramach możliwego partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) stanowiącego ewentualny model realizacji projektowanego centrum,
 • powiązanie centrum z sąsiedztwem: istniejącą i planowaną zabudową mieszkaniową oraz z planowanymi inwestycjami miejskimi takimi jak: lodowisko, pływalnia, szkoła, zajezdnia tramwajowo-autobusowa,
 • wypracowanie warunków urbanistycznych dla realizacji funkcji kulturalno-społecznych w obszarze opracowania: domu kultury z salą wielofunkcyjną (typu Stary Maneż lub Ratusz Oruński), placu do aktywności i spotkań, punktu obsługi mieszkańców, żłobków oraz filii Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej — tzw. BIBLIOTEKI POŁUDNIE,
 • sporządzenie bilansu terenu, uzyskanych powierzchni (PC) i kubatur w rozbiciu na poszczególne elementu programu funkcjonalnego." 

Informacje na temat konkursu mają charakter poglądowy i mogą podlegać zmianom.
Należy je śledzić na oficjalnej stronie konkursu wskazanej przez Organizatora.

platforma ARCHIKONKURS istnieje dzięki wsparciu

Forbo
Strona internetowa Archikonkurs wykorzystuje pliki „cookies”. Użytkownik może zmienić warunki korzystania z plików "cookies" poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Szczegółowe informacje na temat przechowywania i wykorzystania plików "cookies" znajdują się w Polityce Prywatności